Hjem

Støtt oss med DIN grasrotandel

26/2-2016 Årsmøte 2015.

docxReferat årsmøte Ulefoss vertshus torsdag 25.februar 2016

Møte ble avholdt på Ulefoss Vertshus kl 1800 25/2-2016. 22 medlemmer møtte opp, og årmøte ble ryddeig gjennomført og styrt av Kjell Jan Moseid. Klubben har et godt aktivitets nivå og sunn økonomi.(ref kommer) Årsmøte delte også ut både hederstegn og æresmedlemskap. 

Hederstegn ble utdelt til Sverre Rinden for sitt gode arbeid og stå-på vilje rundt terrenger og dommere til våre arrangementer. Mette Køhler Bjørkkjær som alltid sier ja og har full kontroll på klubb og forbund. Gunleik Hauge ble hedret for sitt arbeid i og for klubben over lang tid.

THHK fikk også et nytt æresmedlem i Rune Kristoffersen.Rune har påtatt seg mange oppgaver for klubben over mange år. Dommer på markprøve, spor, aversjondressur og blod. Formann for klubben i 8 år av de 14 år i styret. Årsmøte gratulerer alle sammen for den jobben de har utført for klubben.

Nytt styre ble vagt og godkjent.

Leder: Gunleik Hauge

Nestlededer: Frank Ove Lia

Sekretær: Ole Ingolf Saga

Kasserer: Kjell Jan Moseid

Styremedlem: Arne Gunnar Tollehaugen

Styremedlem: Kai Ole Lid

Styremedlem: Jørn Heiland

Vara til styre: Sven Tore Kittilsen og Kenneth Johnsen

Revisor: Kåre Syvertsen og Finn Nygård

Vara revisor: Viggo Solvang

Valg komitee: Harald Sandbakken, Arne Verpe, Sverre Rinden

Vara valg: Elvar Aune.

23/2-2016 Årsmøtedokumenter 2015

Aktivitetetskalender

torsdag 07. mars kl. 18:00 - 21:00
Årsmøte 2024
fredag 26. april kl. 18:00 - 21:00
Jubeleums middag med premieutdeling
lørdag 04. mai kl. 08:00 - 17:00
Utstilling 2024
lørdag 09. november kl. 08:00 - 17:00
EP Høst Støver
søndag 10. november kl. 08:00 - 17:00
EP Høst støver
mandag 18. november kl. 08:00 - 17:00
SP-småhunder

nkk folder